USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

Evlat Edinme Şartları Nelerdir ve Nasıl Evlat Edinilir?

Evlat Edinme Şartları Nelerdir ve Nasıl Evlat Edinilir?
23-03-2023

İçimiz de dışımız da yangın yeri. Cümlelere ne şekilde başlanır, ne denir, hangi söz
insanı teselli eder bilemiyoruz. Deprem felaketi bizlere çok büyük acılar yaşattı. Canım
güzide memleketlerde taş üstünde taş kalmadı. Mal mülk hepsinin telafisi var ama giden
canlar geri gelmeyecek. Ancak birbirimize sarılmaktan başka çaremiz yok. Birbirimize kucak
açmak, destek olmak, yaralarımızı sarmak en büyük vazifemiz.
Güzel ülkemin her şeye rağmen insanları da çok güzel. Aslında kök aynı kök,
yapımızda merhametli olmak, sahip çıkmak, kucak açmak ve en önemlisi paylaşmak hep
vardı. Yine var. Son devrin debdebesi ve şaşası belki bizi biraz yanılttı ve hatta biraz köreltti
ama depremle birlikte çoğunluk yine üstüne düşen yiğitliği yaptı ve yapmaya da devam
ediyor.
Bu örneklerden bir tanesi de hiçbir yönlendirme olmaksızın, bu konuda çalışma-
reklam veya külli bir teşvik olmaksızın insanların kendiliğinden evlatlık edinme hususunda
başvuru yapmış olmasıdır. Depremden sonra gerçekten abartısız şekilde söylüyorum
yüzbinlerce evlat edinme ve koruyucu ailelik başvurusu yapıldı. İnsanlar kendiliğinden bir
yetime de biz sahip çıkalım diyerek ve hiçbir menfaat beklemeksizin adeta e devlet üzerinden
başvurulara akın ettiler. Helal olsun diyoruz, bu diğergamlık, bu vefa ve bu merhamet
duygusu insanı insan ediyor. Böyle bir millet yıkılmaz evelallah !
Gelelim evlatlık edinmenin şartları ve nasıl olduğuna;
Evlat Edinmenin Şartları Nelerdir ?
Yazının okunabilirliğini olumsuz etkilememek için şartları kısaca ve madde madde
sayalım. Buna göre;
- Evlat edinen kişinin En az ilkokuldan mezun olması gereklidir.
-Eğer çocuk vesayet altında ise vesayet dairelerinden iznin alınmış olması gereklidir.
-Çocuğun ayırt etme gücü var ise bu çocuktan rızanın alınması gerekir.
-Evlat edinme durumunun çocuğun yararına olması gerekir.
-Çocuk evlat edinen tarafından en az bir yıl süre bakılmış olmalıdır. Bununla birlikte
çocuk evlat edinen tarafından en az bir yıl süre bakılmanın yanında eğitilmiş olması da
gerekir.
-Evlat edinecek kişinin veya evlat edinecek eşlerin evlat edinilen ile arasında en az 18
yaş farkı olması gerekir. Yani evlat edinecek kişi veya evlat edinecek eşler çocuktan en az 18
yaş büyük olmalıdır.
-Evlat edinecek kişi eşler ise en az beş yıldan beri evli olmaları gerekir. Veya her
ikisinin de 30 yaşını doldurmuş bulunmaları gereklidir.
-4721 sayılı Türk medeni kanunun içerisinde düzenlenmiş olan bazı hükümler hariç
çocuğun anne ve babasının rızasının bulunması gerekir.

Genel olarak şartlar böyle. Görüleceği üzere çok hassas bir mevzuda devlet de çok
hassas ve temkinli yaklaşıyor. Özellikle deprem sonrası bile olsa her evlat edinmek istiyorum
diyen kişilerin evlat edinmesi mümkün olmayacaktır. Devlet evlat edinme müessesini
yalnızca büyük bir felaket sonrası insanlarda oluşan vicdani sorumluluk hissine veya
isteklerine bırakamaz. Sıkı şekilde şartları denetlemek devletin görevi. Anne babasız kalan
yetimler ve öksüzler çok zor durumda olsalar da bu çocukları en güvenilir ortama
yerleştirmek veya en güvenilir kişilere vermek devletin görevidir. Her isteyen kişiye evlatlık
verilmesi bu sebeple mümkün değildir.
Evlat Edinme Başvurusu Nasıl Yapılır ?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz ve Türkiye’de yaşıyorsanız, ikamet ettiğiniz
İl’deki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne veya ilk başvuru için E-Devlet
üzerinden, yurt dışında ikamet ediyorsanız, bulunduğunuz ülkenin ülkelerarası evlat edinme
merkezi makamı/yetkili birimine, başvurmalısınız.
Evlât Edinmek Üzere Başvuran Kişi Veya Eşlerden Hangi
Belgeler İstenir?
-Nüfus müdürlüğü tarafından düzenlenen nüfus olayı kayıt örneği,
-Başvuran ve birlikte yaşadığı aile fertlerinin 25/5/2005 tarihli ve 5352 sayılı Adli Sicil
Kanunu kapsamında yer alan silinmiş kayıtlar da dâhil sabıka kayıtları,
-Mal varlığını, gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösterir belgeler,
-Kimlik Paylaşımı Sisteminden belge üretebilen muhtarlıklardan veya nüfus
müdürlüklerinden alınacak yerleşim yeri belgesi,
-Öğrenim durumunu gösterir belge,
-Fiziksel, zihinsel ve ruhsal bir engelinin, sürekli bakımı gerektiren, bulaşıcı veya süreğen bir
hastalığının bulunmadığını, ayrıca alkol veya uyuşturucu madde bağımlısı olmadığını belirten
sağlık kurulu raporu,
-Türkiye’de yaşayan yabancı ülke vatandaşlarından veya yurt dışında yaşayan Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşlarından oturma izin belgesi ve küçüğün kabul eden ülkeye girmesine ve
orada sürekli ikametine izin verildiğine veya verileceğine dair belge.
Bu belgeleri başvuru tarihinden itibaren en geç iki ay içinde tamamlayarak teslim etmelisiniz.
Çocuğu Hemen Evlat Edinebilir Miyim?
-Bir küçüğün evlat edinilmesi, evlat edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş
olması koşuluna bağlıdır.(Türk Medeni Kanunun 305. Maddesi)
-Evlat edinme davası bir yıllık süre dolmadan açılamaz.
-Bir yıllık sürenin bitiminde evlat edinme davası açabilmeniz için il müdürlüğü tarafından
yapılan izlemelerin sonucunda dosyanızın olumlu değerlendirilmiş olması gerekmektedir.
-Çocuğun hukuksal işlemleri gibi nedenlerle bu sürenin uzaması da söz konusu olabilir.

Dava Açmadan Evlat Edinmek Mümkün Mü ?
Değerli okurlar yukarıda da değindiğim üzere evlat edinme müessesi çok hassastır. Tüm
şartları taşısanız, idare de her şeye olumlu dese dahi bu işlem mahkeme kararı olmadan
olmaz. Evlat edinme kararı, evlat edinenin oturma yeri; birlikte evlat edinmede eşlerden
birinin oturma yeri mahkemesince verilir. -Mahkeme kararıyla birlikte evlatlık ilişkisi
kurulmuş olur. (Türk Medeni Kanunun 315. Maddesi)
Bunun dışında yapılan işlemler evlat edinme olarak adlandırılamaz. Bu işlemler soy bağının
bozulması kapsamında yer aldığından Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil etmektedir.
(Hâkim kararı olmaksızın doğrudan nüfusa kayıt ettirilerek çocuğun soy bağının
değiştirilmesi durumunda Türk Ceza Kanununun 231. Maddesinde yer alan “Bir çocuğun soy
bağını değiştiren veya gizleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır”
hükmü doğrultusunda işlem yapılmaktadır.)
Neticeten yaşanılan olaylara üzülüp sırf bu üzüntü ve sizde oluşan sorumluluk hissi sebebiyle
sonradan yerine getiremeyeceğiniz bir yükümlülüğün altına girmeyiniz. Size güvenecek belki
de bağlanacak küçücük canlara iyilik edeyim derken kötülük edersiniz. Gerçekten bu
yükümlülüğü layıkıyla yerine getirebilecek insanların bu hususta gerekli aksiyonları alması
elbette çok daha hoş olur. Bizden size tavsiye. Faydalı olması dileğiyle. Saygılarımla….

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?