USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

Abdulgani Efendi

Bursalı divan şairi. Gerede’de doğmuştur.

Abdulgani Efendi
24-08-2015

Kadılardan Bolulu Emir Şah’ın oğludur. Çivizade Mehmet Efendi’den yetişmiştir. Öğrenimini tamamladıktan sonra kadılık yapmaya başlayan Abdulgani Efendi, İstanbul’da müderrislik yaptı, Şam ve İstanbul Kadısı oldu. 1583 yılında Anadolu Kazaskeri oldu. 995/1586 yılında Bursa’da yaşamını yitirmiştir. Gömütü Zeyniler’dedir. Ünlü şair Ganizade Nadiri’nin babasıdır. Kardeşi de Abdülcebbar Celili’dir.

Şairin İslam hukukuna ilişkin bazı kitap ve makaleleri vardır. Kitaplarının adları şöyledir; Haşiye ala Tefsir-i Beyzavi, Haşiye ala Şerh-i Tecrid, Terceme-i Fezail-i Şam ve Risale fi Beyani Ahvali Eyyam. (Berlin Dev.Ktp. no.225, 226)

(GÜLDESTE, s. 312; BURSALI TAHİR I, s. 158; KÜTÜK I.s. 12; TURYAN, s. 28; BABİNGER, s. 132; SİCİLİ OSMANİ III., s. 341; BALDIRZADE, s. 54)