USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

Abdal Mehmed

Bursalı ünlü derviş

Abdal Mehmed
24-08-2015

II. Murad devrinde yaşamış olan Abdal Mehmed’in birçok kerametleri olduğu söylenmektedir. Ünlü Eşrefzade Abdullah, Abdal Mehmed’in mürididir. Ünlü kırk kahramanlardan sayılan Abdal Mehmed, 1411 yılında Bursa’da yaşamını yitirmiştir. Gömütü, kendi adıyla anılan mahallesindeki türbesindedir.  Caminin yanında kendi adını taşıyan bir de cami vardır. Türbeyi, II. Murad’ın yaptırdığı söylenmektedir. Evliya Çelebi bu türbe ile ilgili bilgi vermiştir. Evliya Çelebi, yol üzerinde gelip geçenlerin dinlenip ibadet ettiği güzel bir türbe olarak niteler. Derviş ile ilgili olarak bazı söylenceler vardır. Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu aracılığı ile 1953 yılında onarılan türbenin içinde Abdal Mehmed’e ait bir sanduka vardır. Söylenceye göre; Sultan Bayezıd, Abdal Mehmed’e dünyanın en önemli üç zevkini sormuş. O da; Yemek, içmek ve dışkılaşmak, der. Sultan buna kızıp Abdal’ı cezalandırır. Ancak bir süre sonra Sultan, kabız olup acı çeker. Sultan bu olay nedeniyle Abdal’ın söylediğine inanır. Bu nedenle bu caminin yanına tuvalet yaptırdığına inanılır. Yakın zamanlara kadar açık olan üç gözlü bu tuvaletlerin, kabzı olanlara iyi geldiği söylenir.

(GÜLDESTE, s. 216-218; KÜTÜK III. s. 214; VAKIFLAR  III. s. 248; EVLİYA ÇELEBİ, (üçdal) I, s. 383,390; TURYAN, s. 11-14; Abdullah Veliüddin, Menakıb-ı Eşrefzade, s. 270; BALDIRZADE, s. 9; BAYKAL, s. 113; M.F. Köprülü, Abdal Mehmed, Türk Halk Ed. Ans. İst. 1935, C.1, s. 59; GÜLZAR-I İRFAN, s. 58; YADİGAR-I ŞEMSİ, s. 217; MM, S. 10)

Raif Kaplanoğlu