USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

Abdi Derviş

Bursalı divan şairi ve müzik adamı.

Abdi Derviş
24-08-2015

Kırım Kefe’de  doğmuştur. Asıl adı Abdullah’tır. Babasının adı ise Ali’dir. Derviş Abdi lakabıyla tanınmıştır. Gülşeni tarikatı şeyhi Yakupzade Mehmedin zakirbaşısı oldu. Bursa’ya yerleşti. Müziksi ve şiir mahlası Mut’i’dir. Mevlidi besteleyen Mevlidi Osman‘ın öğrencisi oldu. Hekimlik de yaptı. Bir süre Mısır’a gitti. 1107/1695 yılında Bursa’da yaşamını yitiren Derviş Abdi, Deveciler Gömütlüğü’ne gömülmüştür.

Abdi Efendi’nin bestelerinden günümüze sadece, sözlerini Eşrefoğlu Rumi’nin olan “Yüreğime dost derdi vurdu türlü yareler” adlı ilahi kalmıştır.

(GÜLDESTE, s. 526527; KÜTÜK I, s. 2; NUSHET ERGUN, C.1, s. 15, 51,89; TÜRK ANS. C.1, s. 31; ZÜBDETÜ’L-VEKAYİ, s. 484; GÜLZAR-I İRFAN, s. 350; M.R. Gazimihal, Bursa’da Musiki, B.1943, s. 13-14)