USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

Abdal Musa

Bursalı ünlü derviş

Abdal Musa
24-08-2015

Buhara’da doğmuş olan Abdal Musa, Bursa’ya gelip yerleşmiştir. Bursa’nın yamaçlarında bir tekke kurarak faaliyetini sürdürmüştür. Aşıkpaşaoğlu’na göre Orhan Bey döneminde yaşamıştır. Kırk yiğitlerinden olan Abdal Musa, Bursa’nın fethine katılmıştır. Sultan Orhan’a maddi ve manevi yardımlarda bulunmuştur. Tahta kılıcı ile bu savaşta büyük kahramanlıklar göstermiştir. Bir de topuzu varmış ki bu topuz ile iki ejderha öldürmüş. Ölümünden sonra bu topuz ile tahta kılıç türbesine konulmuş. Ancak daha sonra bir sultan tarafından kaldırılmıştır. Bursa’nın fethinden sonra yaşamını yitiren Derviş, tekkesine gömülmüştür. Gömütünün etrafı demir parmaklıkla çevrilmiştir. Abdal Musa hakkında bazı söylenceler vardır.

(HAMMER, I. s. 117; AŞIKPAŞAOĞLU, s. 220, 222, 223; GÜLDESTE s. 213; YADİGAR-I ŞEMSİ, s. 218; TURYAN, s. 20-22; BALDIRZADE, s. 9; EVLİYA ÇELEBİ II, s. 386; F. Köprülü, Ed.Arş.II, İst.1989, s. 418-428; ZÜBDETÜ’L-VEKAİ, s. 43; MECDİ, s. 33; GÜLZAR-I İRFAN, s.  22; KÜTÜK III. s. 375; MM, S. 9)

Raif Kaplanoğlu