USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Röportajlar

“KİMLİĞİMİZ GAZİANTEP”

Kent Konseyi 5.Dönem başkanlığına seçilen Dr.Samet Bayrak ile kent konseyinin yeni dönemi,çalışmaları,projeleri ile ilgili HAKİMİYET okurları için bir röportaj gerçekleştirdik.Sayın başkanımıza göstermiş oldukları ilgi ve alaka için teşekkür ederiz.

“KİMLİĞİMİZ GAZİANTEP”
08-12-2019 09:46
Gaziantep

Gaziantep’e yıllarca hizmet eden Dr.Samet Bayrak kimdir?

1951 Gaziantep doğumluyum.İlk,orta ve lise eğitimlerimi Gaziantep’te tamamladım. 1969’ da Tıp Fakültesini kazandım.1975-77 yılları arasında Gaziantep merkez hükümet tabipliği görevlerinde bulundum.1977-81 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesinde Kadın hastalıkları ve doğum ihtisasımı aldım.Sarıkamış Askeri Hastanesinde vatani görevimi yaptım. Mecburi hizmetimi iki yıl Hakkari’de tamamlayıp Gaziantep’e döndüm. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde görev aldım.1996-2000 yılları arasında amatör spor kulüpleri federasyonu genel başkanlığı yaptım. Bu arada Türkiye’de ilk olan sporcu sağlığı ve rehabilitasyon merkezini kurdum.Emekli olduktan sonra da çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalıştım.Sağlık hukuku eğitimi aldım.Ve yayınlanmış iki tane kitabım var.Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde sunumlar yapıyorum.Gaziantep’in yakın tarihi ve Antep Harbi ile ilgili çalışmalarım var.Dünyanın en saygın müzeleri arasında yer alacak olan 25 Aralık Panorama ve Antep Harbi Müzesinin kuruluşunda görev aldım. Şimdi de Kent Konseyi Başkanlığı görevini devralarak ekibimle birlikte hızlı bir şekilde çalışmalara başladım.

Kent Konseyinin kent için anlamı nedir?

Kent Konseyleri; “kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehricilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetimi hayata geçirmek” amacıyla kurulmuştur.

Kimler kent konseylerinde görev alabilir?

Kent Konseyi’ne yönetmelik olarak kimlerin katılacağı belirlenmiştir. Bu kuruluşa siyasi parti temsilcileri, meclis kuruluşları, STK’lar ve odalar katılabilir. Alınan kararlar, halkın görüşünü yansıtır.Tavsiye niteliğindedir. Kent Konseyi bir denetim mekanizmasıdır. Yaşanan sorunların konuşulduğu ve çözüm üretildiği bir platformdur. Kent konseyi siyasetin üstündedir. Birçok siyasi görüşün ortak paydada buluştuğu işbirliğidir. Kent Konseyi akıl ve bilime uygun olarak çalışmalıdır.

5. Dönem Kent Konseyi olarak neleri hedefliyorsunuz?

Bizim öncelikle  kent konseyi meclisleri,kent konseyi çalışma guruplar ve kentin sorunlarıyla ilgili çok iyi hazırlıklar yapmamız gerektiğini gördüm. Çünkü kentin sorunları ile ilgili tespitleri doğru yaparsanız ve de çözüm yollarını araştırırsanız işiniz ve çalışmanız daha kolay ve sonuç odaklı olur. Düsturumuz;”Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emrettiği akıl ve bilim yolu” çerçevesinde hazırlayacağımız raporları büyükşehir belediyesi encümenine sunmak.Orada da tabi  görüşülüp değerlendirilecektir.Bizim bu görüşlerimiz sadece tavsiye niteliğindedir.

Henüz çok yenisiniz ama dikkate alınan bir çalışmanız oldu mu?

Millet bahçesi ile ilgili bizim çok güzel çalışmamız olmuştu.Onunla ilgili şuan bir  cevap geldi.Çok mutlu oldum.Kent konseyimizin  bir takım önerileri olmuştu. Büyükşehir Belediyesinden olumlu cevap geldi.Bunu ilk olarak sizlerle paylaşıyorum;
-Beşinci dönem 1. Olağan genel kurulunda ortaya çıkan görüş ve öneriler sonrasında kent konseyi genel kurul divanı tarafından hazırlanan sonuç bildirgesindeki kararlarda değerlendirilmiş olup 1. Etap olarak değerlendirilen daha önce stadyum olarak kullanılan alanda itiraza konu olan imar planı ile bir b ölümü kapatılmış olan Muammer Aksoy Bulvarı ile ilgili itiraz kısmının kabul edilerek kısmen kapatılmış olan 35 metre enkesitli imar yolunun imar planlarına   yeniden işlenmesi ve böylece ulaşım sisteminin sürekliliğinin sağlanması.
-Bahsi geçen imar yolunun açılmasına paralel olarak daha önce stadyum olarak kullanılan alan ile ilgili yapılan itirazlar kısmen kabul edilerek bu bölümünün   batısındaki Sabahat Göğüş Caddesi ve kuzeyindeki Kamil Ocak Caddesinin mevcut teşekküle göre yeniden düzenlenmesi.
-Daha önce stadyum olarak kullanılan alanda plan kararlarına yönelik itirazların kısmen kabul  edilerek kabul edilip,bunlarla ilgili komisyonlara havale edilmiştir. O bölge 220 dönüm.Yapılan plan tadilatında 40 dönüm kadar inşaat alanı denilmişti.Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüşme sonrasında 4 dönüme düştü. Burada Sezar’ın hakkı Sezar’a verilmiş oluyor ve de gösteriyor ki çalışmalarımız tekliflerimiz dikkate alınıp değerlendiriliyor.Bunun için Büyükşehir belediye başkanımıza Fatma Şahine de teşekkür de ederiz.

Kent konseyinin misyonunun ne kadar karşılık bulduğunun da göstergesi  olmuyor mu?

Biz  zaten tekliflerimizi bilimsel ve akla yatkın olarak hazırladık.Kent konseyi olarak sorumluluklarımızın ve beklentilerin farkında olarak göreve gelir gelmez çalışma guruplarımızı ve meclislerimizi hızla toplamaya başladık.İlk olarak kadın meclisimiz toplandı.Devamında engelli meclisi,hemşehri dernekleri çalışma gurubu,eğitim çalışma gurupları toplandı.Gençlik meclisimizde de çok güzel bir konsensus sağlandı. Bizim bir tek kimliğimiz var; oda Gaziantep dedik ve sonuçta çok güzel oldu.Diğer çalışma guruplarımızı da hızlı bir şekilde oluşturup biran önce çalışmalara başlayacağız.Kent konseyinde,ilimizle ilgili olarak konuşulması ve çözülmesi gereken  Göç ve sığınmacılar ile ilgili  yeni bir gurubu oluşturulmuştur.

“Kimliğimiz Gaziantep”

Meclisler ve çalışma guruplarının  oluşumu tamamlandıktan sonra tüm guruplar  bir rapor hazırlayacaklardır. Hazırlanan raporların hepsi de bilimsel kaynaklı olup değerlendirilecek.Bu raporları, kente hizmet etmek  için sorunların tespit edilip bilim ve akla uygun olarak çözüm önerileri için büyükşehir meclisine arz edeceğiz.

Kent Konseyi 5. Dönemi guruplarına ilgi ve katılımlar nasıl? 

Gerçekten de ilgi ve katılımlar çok fazla.Biz görevi devir alır almazda yaptığımız ilk çalışmalarla dikkatleri çektik.Bu dönemde bizler çıtayı yükselttik.Ve sonuçta  beklentiler de artmaya başladı.Bizde bu beklentilere layık olmak için tüm ekibimizle çalışacağız.Bizim burada mesai mefhumumuz yok.Sadece ve sadece ve çalışma azmimiz var.

Çalışma guruplarının hepsinde birlik sağlanabiliyor mu?

Engelliler meclisimizi topladığımızda bir mutabakata varılamadı.Çünkü çok sayıda dernek var ve katılımlarda eksiklikler oldu.Bu nedenle önümüzdeki günlerde tekrar toplayıp birleştirici olarak bir çatı altında olmalarına çalışacağız.Bizde ayrımcılık yok.Birleştirici ve uzlaştırıcı olmamız gerekiyor.

Kent konseyinden beklentiler ne yönde?

Öncelikle  verilen görevi sahiplenme çok önemlidir.Ben ve yürütme kurulu arkadaşlarım bu işi sahiplendik.En büyük kazancımızda bu.Buda aynı zamanda kentin kazancıdır.Genel sekreterim Av. Emine Aybüken Yıldırım gece saat dokuzlara onlara kadar çalışabilen çok çalışkan bir arkadaşımız.Hepimiz birbirimizin tamamlayıcısı olmak zorundayız.Yoruluyoruz ama çıkan değerlendirmelere bakınca da mutlu oluyoruz.

Çalışma guruplarını nasıl oluşturuyorsunuz ve beklentileriniz nelerdir?

Çalışma gurupları ve meclislerini oluştururken kentin bütün STK’ larına yazı yazarak,bize gönderebildiğiniz kadar katılımcı gönderin dedik.Fikirlerini gelip guruplarda  beyan etsinler ve değerlendirilsin.Biz herkese açığız.Bir siyasi partinin ne yanında ne de karşısındayız.Kimliğimiz Gaziantep.
 Önce biz gurupların hepsini bir araya toplayalım istiyoruz.Kendi aralarında bir konsensus olması için uğraşacağız.Olmaması için bir sebepte yok.Bu kent hepimizin ve  yaşanabilir bir kent olması için aklın ve bilimin ışığında fikirler üreteceğiz.Hemşehriler gurubumuzda önce ayrılıklar olsa da sonra konsensus oluştu ortak akılda birleştirildi ve bizlere teşekkür ederek gittiler. Amaç her fikre saygı duyup ortak payda da birleştirebilmek.

Sosyal etkinliklerinizde olacak mı?

Çalışma guruplarımız oluşturulduktan sonra mutlaka yapacağız.Bu dönem çalışma arkadaşlarımızla birlikte bu kentin sesi olarak aktif bir şekilde çalışacağız.Ortak akıl ve bilimsel çözümleyici sonuçlarla çok güzel işlere imza atacağımıza yürekten inanıyorum.Guruplarımızın oluşumları tamamlandıktan sonra da sosyal etkinliklere de ağırlık vereceğiz. 

Kentin en önemli sorunu size göre nedir?

Gaziantep’in pek çok sorunu olsa da en büyüğü eğitim,eğitim,eğitim.Bir zamanlar bu kent üniversite sınavlarında Türkiye’de ilk üçe beşe girerken şimdi atmışlardan bahsediliyor.Eğitim komisyonunda görüşülüp öneriler hazırlayacağız. Öncelik her zaman için eğitimdir.Eğitimdeki sorunları çözmeye başladığınızda diğerleri de beraberinde çözülmeye başlayacaktır.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
ANKET TÜMÜ
ARŞİV ARAMA
E-GAZETE TÜMÜ
19/09/2023
PUAN DURUMU TÜMÜ
TAKIMOPuanAV.
1Fenerbahçe1437+27
2Galatasaray1437+20
3Beşiktaş1426+5
4Kayserispor1426+5
5Adana Demirspor1423+10
6Trabzonspor1423+6
7Kasımpaşa1421-2
8Çaykur Rizespor1421-5
9Antalyaspor1420+4
10Hatayspor1418+3
11Fatih Karagümrük1417+5
12MKE Ankaragücü14170
13Sivasspor1415-7
14Gaziantep FK1415-8
15Konyaspor1414-5
16Pendikspor1413-15
17Başakşehir FK1412-6
18Samsunspor1411-10
19Alanyaspor1411-12
20İstanbulspor148-15
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ
Karikatürler