USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Gündem

MHP'nin dikkat çeken adayı Mustafa Bozgeyik

- MHP'nin dikkat çeken adayı Mustafa Bozgeyik

MHP'nin dikkat çeken adayı Mustafa Bozgeyik
19-04-2023 19:54
- Teşkilatın her kademesinde görev alan Mustafa Bozgeyik vekil olma yolunda gece gündüz çalışıyor
- Bozgeyik, Gaziantep'teki çevre kirliliği sorununa dikkat çekerek çözüm önerilerini sıraladı
- Bozgeyik, Gaziantep'teki ulaşım sorununa dikkat çekti  
- Bozgeyik, geleceğin sorunu su krizi için çözüm önerilerini belirledi 
- Vatandaşların Bozgeyik'e ilgisi ve desteği oldukça yoğun 
Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep ikinci sıra milletvekili adayı Mustafa Bozgeyik, yaklaşan seçimler öncesi gece gündüz çalışarak girilmedik sokak, sıkılmadık el bırakmıyor. 
Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimlerine kilitlendi. Yaklaşan kritik seçimler öncesi milletvekili adayları sahada çalışmalarına devam ederken, Gaziantep'te en çok dikkat çeken ve performans ile göz dolduran isimlerin başında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ikinci sıra milletvekili adayı Mustafa Bozgeyik geliyor. 
Bozgeyik, MHP her kademesinde görev alarak alın teri döktü 
Yıllarca MHP Gaziantep teşkilatının her kademesinde görev alarak emek veren ve bu süreçte Şahinbey ilçe yöneticiliği, Ülkü ocakları il yöneticiliği, MHP Gaziantep il yöneticiliği, Şahinbey ülkü ocakları başkanlığı, il genel meclisi üyeliği, Oğuzeli belediye meclis üyeliği, Oğuzeli Belediye başkan yardımcılığı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı danışmanlığı, MHP Gaziantep il başkan yardımcılığı gibi pek çok zor görevin üstesinden başarıyla kalkan Mustafa Bozgeyik, şimdi de milletvekili olmak için çalışmalarına kesintisiz devam ediyor.
Bozgeyik, sabahın ilk ışıklarından sahura kadar sahada 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Gaziantep ikinci sıradan milletvekili adayı gösterilen Mustafa Bozgeyik, vekil seçilmesine kesin gözüyle bakılmasına rağmen sabahın ilk ışıklarından sahur vaktine kadar çalışmalarını dur durak bilmeden sürdürüyor. Bozgeyik, saha çalışmaları kapsamında Gaziantep'in pek çok mahallesinde girilmedik sokak, sıkılmadık el ve çalmadık kapı bırakmadan vatandaşların dert ve sıkıntılarını dinleyerek çözüm için destek çağrısında bulunuyor. 
Bozgeyik, Gaziantep'teki çevre kirliliği sorununa dikkat çekerek çözüm önerilerini sıraladı 
Ziyaretleri sırasında hayata geçirmeyi planladığı projelerle ilgili de değerlendirmelerde bulunan MHP Gaziantep Milletvekili adayı Mustafa Bozgeyik, bu sorunlar arasında yer alan çevre kirliliği sorununa dikkat çekerek, Gelecek nesillerin iyi bir çevre eğitimi ile yetiştirilmesi sağlanmalıdır. Çevre bilincinin yaygınlaştırılması için, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okulöncesi eğitim kurumları başta gelmek üzere, örgün ve yaygın eğitimin tüm aşamalarında çevre eğitim ve öğretimine yer verilmeli ve çevre bilincini geliştirecek şekilde planlanmalıdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevre bilincinin geliştirilmesi için devlet adamları, bilim insanları, sanatçılar ve kanaat önderlerinin katılımı ile yazılı ve görsel basın yolu ile kamuoyunda çevre bilincini sürekli gündemde tutmalıdır. Sanayi kenti olan ilimizin üniversitelerinde çevre mühendisliği ile ilgili ihtisas programları açılmalı, çevre uygulama ve araştırma merkezleri kurulmalıdır. Yerel yönetimlerin faaliyetlerine halkın etkin bir şekilde katılımı sağlanmalıdır. Sivil toplum kuruluşları ile kamu kuruluşları ortak çalışmalar yürütmelidir. Çevrenin ve doğal hayatın korunmasına ilişkin gerekli araştırma ve planlamalar yapılarak ilimizin çevre politikası belirlenmelidir. Üniversitelerde, kamuda ve özel sektörde teknoloji geliştirme amaçlı araştırma-geliştirme çalışmalarına ağırlık verilmelidir. Yerel medyada Gaziantep'in çevre sorunlarına yer verilmelidir. Vatandaşlarımız çevre koruma, enerji tasarrufu ve çevre kirliliği konusunda bilinçlendirilmelidir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çevre ile ilgili teknolojik öğrenme merkezleri kurularak, burada eğitim amaçlı videolar, bilgisayar yazılımı ve CD'ler içeren öğretim materyalleri halkın erişimine sunulmalıdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından iş dünyasının sürdürülebilir iklim, çevre ve enerji konularında bilgilendirilmesi için sektördeki meslek kuruluşlarıyla ortaklaşa geliştirilecek standart ve güncel eğitim programları oluşturulmalıdır. İpek Yolu Kalkınma Ajansından İlimizin çevre sorunlarının çözümünde kullanılmak üzere proje desteği sağlanmalıdır. Halkevlerinde annelerin eğitilmesi sonrasında çevre gönüllüsü sertifikası verilerek teşvik çalışmaları yapılmalıdır. Özel sektörün sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çevre eğitimi vermeleri teşvik edilmelidir. 
Bozgeyik, Gaziantep'teki ulaşım sorununa dikkat çekti 
Gaziantep'teki en büyük sorunlardan birinin ulaşım sorunu olduğunu özellikle vurgulayan Bozgeyik, bu sorun için de hayata geçirmeyi planladığı projeleri sıralayarak, "Bireysel araçlar yerine toplu taşıma araçlarının kullanımı yaygınlaştırılmalı, şehir içinde en yoğun ulaşım akımının olduğu güzergâhlar için en verimli toplu taşıma araçları tercih edilmelidir. Konforlu, hızlı olan raylı ve elektrikli toplu taşıma araçları geliştirilmeli ve kullanılmalıdır. Araçların bakımları zamanında yapılmalıdır. Şehir içinde, kent sakinlerinin güvenli bir şekilde kullanabileceği bisiklet yolları oluşturulmalıdır. Araçların egzozlarından kaynaklanan emisyonların önlenmesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü tarafından koordinasyon içerisinde denetimler yapılmalıdır. Araç muayene istasyonları denetim altında tutulmalı gerekli şartları sağlamayan araçlar İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilmelidir. Ölçüm Ve İzleme Şehrin belirli bölgelerinde hava kalitesi ölçme istasyonları kurularak daha doğru sonuçlar halkın bilgisine sunulmalıdır. ( Gazikent- İbrahimli – Karataş – OSB ). Belediyelerde hava kalitesi izleme şube müdürlükleri kurulmalıdır. Sanayi kaynaklı hava kirliliği için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından denetimler yapılarak önleyici tedbirler alınmalıdır. Fırınlardan kaynaklanan emisyonların azaltılması için uygun yakıt kullanmaları sağlanarak bacalara filtre takılması sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı. 
Bozgeyik, geleceğin sorunu su krizi için çözüm önerilerini belirledi 
Gaziantep'teki hayati sorunlardan birinin de su kirliliği sorunu olduğunu aktaran Bozgeyik, "İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri oluşturulmalı ve teşvik edilmelidir. Ekolojik endüstri sanayi bölgeleri kurulmalıdır. İçme suyu kayıplarının tespiti yapılmalı ve en aza indirilmelidir. Yer altı su kaynakları korunarak kontrol altına alınmalı ve alternatif su kaynakları belirlenmelidir. İşletmelere arıtma tesisleri şart koşulmalı ve denetlenmelidir. Temel işlevi olması nedeni ile öncelikle altyapı, daha sonrada kentsel yapılaşma planlanmalı ve gerçekleştirilmelidir. Samözü Deresi - Nizip Çayı boyunca dere yatağı temizlenerek rehabilite edilmelidir. İlçelerimizde evsel veya endüstriyel arıtma tesisi gereken yerlerin tespiti yapılarak arıtma tesisleri yatırımları yapılmalıdır. (Atıl durumda olan tesislerin çalıştırılmaları sağlanmalıdır.). Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinden kaynaklanan atık suların arıtılması için işletilen mevcut tesisin kapasitesi arttırılmalıdır. Samözü deresinden Nizip çayına kadar olan kırsal bölgede faaliyet gösteren fabrika ve işletmelerin atık sularının mutlaka arıtılmaları sağlanmalı, bu işletmelerin atık sularını arıtmadan dereye deşarjı önlenmelidir. Samözü deresi - Nizip çayı boyunca yer alan köylerin fosseptik sorunları çözümlenerek bu suların dereye deşarjı önlenmelidir. Samözü deresi - Nizip çayı güzergâhı boyunca ve Hancağız barajı rezervuarındaki suların yöre çiftçileri tarafından sulama amaçlı kullanılması önlenmelidir. Evsel atık suların arıtılmadan alıcı ortama verilmesi önlenmelidir. Atıksu kanalları ile yağmur suyu kanalları mutlaka ayrılmalıdır. Alleben deresi dere ıslahı çalışmalarına hız verilerek dereye deşarj yapan işletmeler kontrol altına alınmalıdır. İlimizde bulunan göletler koruma altına alınmalı ve göletlere yakın yerleşim yerlerinden kaynaklanan atıksuların arıtılmadan deşarjına izin verilmemelidir. Yeraltı sularının korunması çerçevesinde kuyu sularının kullanımının azaltılması hususunda araştırma yapılarak ilgili kurumların harekete geçirilmesi sağlanmalıdır. Refüjlerde yapılan peyzaj çalışmalarında su israfının önlenmesi hususunda çalışmaların yapılması sağlanmalıdır" şeklinde konuştu. 
Bozgeyik, katı atık sorununa değindi 
Gaziantep'in Türkiye'nin en büyük sanayi kentlerin biri olduğunu ve bunun beraberin katı atık sorununu getirdiğini ifade eden MHP Gaziantep Milletvekili adayı Mustafa Bozgeyik, bu noktadaki yapmayı hedefledikleri çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Evsel katı atıkların zamanında toplanması sağlanmalıdır. İlçelerimizde çöp toplama hizmetlerinin daha sağlıklı yapılması transfer istasyonları kurularak Büyükşehir Belediyesi bertaraf tesisine ulaştırılmalıdır. Düzensiz çöp depolama alanları rehabilite edilmelidir. Çöp araçlarının gece zaman diliminde çalıştırılması sağlanmalıdır. Vatandaşlarımızın çöp toplama saatlerine uymaları için gerekli bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır. Çöp depolama teknolojisinden vazgeçilerek yakma teknolojisi ile enerji sağlayan modern teknolojilere geçilmelidir. Atıklar için geri dönüşüm projeleri ve teknolojileri tercih edilmelidir. Organize Sanayi Bölgesinde fabrikalardan kaynaklanan tehlikesiz sanayi atıklarının geri kazanımı / bertarafı lisanslı firmalar tarafından yapılmalıdır. Organize Sanayi Bölgesi atıksu arıtma tesisinden oluşan arıtma çamurlarının bertarafı için tesis yatırımları acilen yapılmalıdır. Organize Sanayi Bölgesinde fabrikalardan kaynaklanan tehlikeli sanayi atıklarının geri kazanımı / bertarafı lisanslı firmalar tarafından yapılmalıdır. Bölgeye hitap edebilecek yakma tesisi vb. yatırımlar için çalışmalara hız verilmelidir. Sanayide çevre dostu teknolojiler tercih edilmelidir" diye konuştu. 

Vatandaşların Bozgeyik'e ilgisi oldukça yoğun 
Öte yandan MHP'nin dikkat çeken adayı Mustafa Bozgeyik'e sahadaki ilgi ise oldukça yoğun oluyor. Bozgeyik'e ziyaretleri için teşekkür eden çok sayıda vatandaş, kendisini mecliste görmek istediklerini bunun için de destek vermeye hazır olduklarını ifade ediyor.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
ANKET TÜMÜ
ARŞİV ARAMA
E-GAZETE TÜMÜ
“YARIN ÇOK GEÇ OLABİLİR”
PUAN DURUMU TÜMÜ
TAKIMOPuanAV.
1Galatasaray3287+53
2Fenerbahçe3285+57
3Trabzonspor3355+13
4Beşiktaş3351+6
5Çaykur Rizespor3248-4
6Başakşehir FK3246+4
7Kasımpaşa3246-2
8Alanyaspor3345-3
9Sivasspor3244-5
10Antalyaspor3242-1
11Adana Demirspor3341+5
12Samsunspor3339-6
13MKE Ankaragücü3337-3
14Kayserispor3337-10
15Konyaspor3336-13
16Fatih Karagümrük3333-5
17Hatayspor3233-8
18Gaziantep FK3231-15
19Pendikspor3230-28
20İstanbulspor3316-35
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ
Karikatürler